Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming (Bellse parese)

Onder een perifere aangezichtsverlamming verstaat men een verlamming van de spieren van het aangezicht t.g.v. een letsel in het verloop van de nervus facialis (de zevende hersenzenuw) tussen de hersenstam en deze spieren.

De meeste van deze verlammingen ontstaan in het rotsbeen: ongeveer de helft van deze verlammingen wordt gediagnosticeerd als de verlamming van Bell, ook “idiopatische” of “ischaemische” verlamming genoemd.
De oorzaak van de verlamming van Bell is niet met zekerheid bekend, een reactivatie van een virus (herpes-simplex 1) speelt mogelijk een rol.
Ook externe factoren, bv. grote temperatuursverschillen, stress en hevige emoties kunnen aan de verlamming vooraf gaan. Andere oorzaken van perifere aangezichtsverlammingen zijn:

  • oorontsteking (otitis media), virale infecties (waaronder herpes zoster of gordelroos),
  • (operatie)trauma, en nog vele andere oorzaken die zelden voorkomen, zoals b.v. tumoren.
  • Aangezichtsverlammingen van centrale aard, veroorzaakt door afwijkingen in het centrale
  • zenuwstelsel (bloeding, trombose enz.), blijven hier buiten beschouwing.

Patiënten die een ernstige perifere aangezichtsverlamming doormaken kunnen worden geconfronteerd met hinderlijke restverschijnselen die het gevolg zijn van zenuwdegeneratie. De problemen van de patiënt kunnen zijn: verminderde spierfunctie (parese), pathologisch  meebewegen (synkinesen, bv. bij het sluiten van de oogleden trekt de mondhoek omhoog en bij bewegen van de lippen wordt de lidspleet van het oog nauwer), stijfheid en contractuur. Vooral de asymmetrie in rust, het abnormale bewegen en de contractuur zijn voor de omgeving zeer opvallend; de patiënt schaamt zich vaak hiervoor met sociale isolatie als gevolg. Deze restverschijnselen kunnen leiden tot ernstige aantasting van de persoonlijkheid.

Het is gebleken dat oefeningen, ontleend aan mime, geschikt zijn bij de revalidatie van patiënten bij wie de aangezichtszenuw niet volledig herstelt.

Het doel is patiënten behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van handvatten waardoor zij beter met hun aangezichtsverlamming kunnen omgaan.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Rob van de Leur tel: 0113-655008 of 06-14418224.

Contact

info@nieuwsande.nl
Ovezande   0113-655 008
Nieuwdorp 0113-671 545
Borssele      0113-655 008