Een kinderfysiotherapeutische behandeling wordt altijd voorafgegaan door een intake gesprek en een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

In het intake gesprek wordt samen met de ouder(s) of verzorger(s) en het kind de hulpvraag verhelderd, het motorische ontwikkelingsverloop besproken en wordt er ingegaan op het verloop van de klachten.

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit observatie van de motoriek van het kind in relatie tot de hulpvraag.
Tijdens de observatie wordt gekeken naar de kwaliteit van bewegen – hoe beweegt het kind – en de kwantiteit van bewegen – welke vaardigheden beheerst het kind in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Naar aanleiding van het onderzoek worden de behandeldoelen geformuleerd. De resultaten uit het kinderfysiotherapeutisch onderzoek worden vastgelegd in een verslag en besproken met de ouder(s) of verzorger(s). Een kopie van het verslag wordt ter informatie naar de verwijzend arts en eventueel andere betrokken behandelaars gestuurd. In de behandeling die hierop volgt wordt spelenderwijs geoefend op motorische vaardigheden.
Plezier in bewegen is hierbij een voorwaarde, want wie met plezier leert vergeet het nooit meer en wordt gestimuleerd om steeds meer te willen leren!

Voor meer informatie kunt u bellen met Mathilde Bachet-de Vlieger 06-437 46 091 of 113-655008.