Fysiotherapie NieuwSande is verbonden aan Fysio Groep de Bevelanden (FGB) werkgroep COPD.

FGB is een samenwerking tussen de huisartsenzorg en de fysiotherapie. En heeft als doel om kwalitatief goede, geprotocolleerde zorg te leveren binnen de eerste lijn voor patiënten met COPD.

In eerste instantie (meestal gebeurt dit door de huisarts) wordt er bepaald of de COPD patiënt geschikt is voor de reactivering, daarnaast wordt er door de huisarts gekeken hoe het met de voedingstoestand van de patiënt is. Is er een evt. verwijzing nodig voor de diëtist?
Indien de patiënt geschikt is voor de reactivering dan wordt er een intake en een aantal test afgenomen.

De intake bestaat o.a. uit het invullen van een aantal vragenlijsten.
De testfase bestaat o.a. uit het uitvoeren van een aantal kracht -en inspanningstests.
Aan de hand van deze gegevens wordt er samen een oefenprogramma opgesteld.

De totale training duurt minimaal 12 weken en is 2 keer per week één uur.
Daarnaast is het wenselijk om in de thuissituatie ook te trainen.

Er wordt gewerkt naar het zelfstandig behouden van de behaalde resultaten.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0113-655008