Heeft u COVID-19 gehad of bent u niet getest maar wel COVID-19 achtige verschijnselen gehad? Dan is het belangrijk dat u weer op de been komt. Wij helpen u graag daarbij en zullen samen met u een oefenprogramma opstellen. Het is een opmaat gemaakt programma, gericht op het verbeteren van uw conditie en het versterken van uw spierkracht. Daarnaast is het belangrijk dat u leert wat uw lichamelijke mogelijkheden zijn en dat u niet over uw grenzen gaat.

Neemt u gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Tel: 0113-655008